การคืนสินค้า

  • สินค้าที่จะเปลี่ยนต้องอยู่ครบถ้วน ไม่ผ่านการใช้งาน สามารถเปลี่ยนได้ภายใน 1 อาทิตย์
  • ถ้าสินค้ามีการชำรุดจะต้องเกิดจากความผิดพลาดของบริษัท ซึ่งสินค้าแต่ละประเภทจะมีความแข็งแรงต่างกันขึ้นอยู่กับชิ้นงาน
  • สามารถคืนสินค้าได้ในกรณีที่สินค้าชำรุดซึ่งไม่ได้มีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุหรือการใช้หรือสวมใส่หรือขาดที่ไม่เหมาะสม หรือกรณีที่สินค้ายังไม่ผ่านการใช้งาน
  • บริษัท สมายล์ พลัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
brand-8.jpg
brand-5.jpg
brand-6.jpg
brand-7.jpg
brand-4.jpg
brand-7.jpg