ศูนย์ช่วยเหลือ

Order Changes :

ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงรายการซื้อสามารถส่งมาที่ email: customerservice@smileplus.co.th หรือโทรศัพท์มาที่ 092-2132666 แต่ถ้ากระบวนการจัดส่งได้เริ่มไปแล้ว ทางบริษัทจะพยายามเปลี่ยนให้ หรือจะส่งให้ใหม่ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น

Order Confirmation :

เมื่อบริษัทได้รับรายการซื้อ ลูกค้าจะได้รับ email ยืนยันกลับไปในช่วงเวลาใกล้ๆ แต่ถ้าไม่รับ email ยืนยัน กรุณาแจ้งกลับมาที่ 092-2132666 ก่อนที่จะทำการสั่งสินค้าใหม่อีกครั้ง เมื่อบริษัทได้รับรายการซื้อ ลูกค้าจะได้รับ email ยืนยันกลับไปในช่วงเวลาใกล้ๆ แต่ถ้าไม่รับ email ยืนยัน กรุณาแจ้งกลับมาที่ 092-2132666 ก่อนที่จะทำการสั่งสินค้าใหม่อีกครั้ง

brand-8.jpg
brand-5.jpg
brand-6.jpg
brand-7.jpg
brand-4.jpg
brand-7.jpg