การชำระเงิน

ชำระผ่านบัญชีธนาคาร (Bank Transfer)

รับชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร ดังต่อไปนี้

ธนาคาร เลขที่บัญชี สาขา ชื่อบัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

081-2-95419-9

แม็กซแวลู พัฒนาการ

บริษัท สมายล์ พลัส จำกัด

หมายเหตุ :

 เจ้าของบัญชีต้องชำระเงินเป็นจำนวนเงินเต็มตามยอดการชำระเงินของรายการสั่งซื้อสินค้า และเจ้าของบัญชีต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมการโอนเงินโดยตรง

การโอนเงินผ่านธนาคารแต่ละธนาคารสามารถทำได้โดยโอนเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร หรือ โอนเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคาร โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีของบริษัท สมายล์ พลัส จำกัด

ขั้นตอนการชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร

 • เลือกวิธีการชำระเงิน "โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร"

 • แล้วคลิ๊กที่ปุ่ม "ต่อไป" เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

 • ตรวจสอบข้อมูลสินค้า วิธีการชำระเงิน และ ข้อมูลในการจัดส่งให้ถูกต้อง แล้ว คลิ๊กที่ปุ่ม "ยืนยันการสั่งซื้อ"

 • หลังจากการสั่งซื้อสินค้า ทางพนักงานบริษัทฯ จะทำการติดต่อกลับเพื่อยืนยันการสั่งซื้อสินค้าของคุณภายใน 24 ชั่วโมง ในช่วงวันและเวลาทำการของบริษัทฯ พร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของยอดที่ต้องชำระและจำนวนสินค้า

  หมายเหตุ :

   การสั่งซื้อสินค้าโดยเลือกวิธีการโอนเงิน กรุณารอพนักงานของเราตรวจสอบรายการสั่งซื้อสินค้าของคุณและติดต่อยืนยันการสั่งซื้อกับคุณก่อนการโอนเงินชำระค่าสินค้าทุกครั้ง

 • หลังจากที่คุณทำการโอนเงินเสร็จสิ้นแล้ว กรุณาแจ้งการโอนเงินของคุณเข้ามายังบริษัทฯ ในช่วงเวลาตั้งแต่ 9.00 น. - 17.00 น. ในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ของการทำงานปกติของบริษัทฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบยอดการโอนเงินของลูกค้า

ทั้งนี้การตรวจสอบยอดเงินของบริษัทฯ จะใช้ระยะเวลาตรวจสอบอย่างน้อย 30 นาที (ถ้าหากคุณไม่ได้ทำการแจ้งการโอนเงินเข้ามา ทางบริษัทฯ จะไม่สามารถดำเนินการในขั้นต่อไปได้)

คุณสามารถแจ้งการชำระเงินได้ 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่หนึ่ง

คุณสามารถแจ้งการโอนเงินผ่านทางอีเมล์ โดยตั้งหัวข้ออีเมล์ (Subject) ว่า "ยืนยันการชำระเงิน " โดยระบุรายละเอียด ดังนี้

 • ชื่อ - นามสกุล

 • เบอร์โทรศัพท์

 • ธนาคารที่โอน

 • หมายเลขการสั่งซื้อ

 • จำนวนเงินที่โอน

 • วันที่โอน

 • เวลาที่โอน

พร้อมกับแนบหลักฐานการชำระเงิน ใบ Pay In หรือ สลิปการโอนเงิน ในรูปแบบของนามสกุล PDF หรือ JPEG เท่านั้น ส่งรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดมายัง  customerservice@smileplus.co.th  เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลทั้งหมด และทำการตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะโทรศัพท์ยืนยันการสั่งซื้อสินค้าในขั้นตอนถัดไป

วิธีที่สอง

คุณสามารถแฟกซ์ข้อมูลตามที่ระบุไว้ในวิธีที่สองพร้อมกับใบ Pay In หรือ สลิปการโอนเงินมาที่เบอร์แฟกซ์ 02183-6040 พร้อมระบุหมายเหตุ "ยืนยันการชำระเงิน "แล้วส่งอีเมล์มาที่  customerservice@smileplus.co.th

หมายเหตุ :

 • หลังจากการแจ้งการโอนเงินไม่ว่าจะวิธีใดๆ กรุณาแฟกซ์ใบ Pay In หรือ สลิปการโอนเงิน ประกอบด้วยที่หมายเลขแฟกซ์ 02183-6040 พร้อมระบุหมายเหตุ "ยืนยันการชำระเงิน "แล้วส่งอีเมล์มาที่  customerservice@smileplus.co.th

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบ แต่ถ้าหากไม่สแกนหลักฐานการโอนเงินเข้ามา อาจจะทำให้กระบวนการตรวจสอบล่าช้า

 • ในแต่ละช่องทางการโอนเงิน ธนาคารจะส่งยอดเงินเข้าระบบโดยใช้เวลาที่แตกต่างกัน 

 • เมื่อทางเราตรวจสอบการรับชำระเงินอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้ว จะดำเนินการจัดส่งสินค้าในขั้นต่อไป

หมายเหตุ :

 ถ้าหากรายการสั่งซื้อสินค้ารายการใดที่อยู่ในสถานะ "รอการชำระเงิน" นานเกิน 3 วัน จะถูกยกเลิกทันที แต่ถ้าหากยังต้องการสั่งซื้อสินค้ารายการเดิมอยู่ กรุณาทำรายการสั่งซื้อสินค้าเข้ามาใหม่อีกครั้ง

ชำระเงินสด (Cash)

คุณสามารถชำระค่าสินค้าเป็นเงินสดได้ คือ มาชำระเงินสดด้วยตนเอง พร้อมมารับสินค้าที่สำนักงานใหญ่ 

ช่วยเหลือ > การชำระค่าสินค้า Payment methods

 • ชำระผ่านธนาคารด้วยระบบโอนเงิน

ชำระผ่านธนาคารด้วยระบบโอนเงิน

ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บริษัท สมายล์ พลัส จำกัด เลขที่บัญชี 081-2-95419-9 สาขา แม็กซ์แวลู พัฒนาการ หลังการโอนเงินแล้ว ทำการแจ้งผลการโอนเงินได้ที่อีเมลล์  customerservice@smileplus.co.th

brand-8.jpg
brand-5.jpg
brand-6.jpg
brand-7.jpg
brand-4.jpg
brand-7.jpg